Bitka s Turki pri Monoštru 1664. na digitalni mizi

terepasztal cikkNa prvem nadstropju našega muzeja oživi turška bitka pri Monoštru iz leta 1664. ki je iz več razlogov pomembna. Prvič je bila ta tretja največja bitka turške osvojitvene dobe, drugič blizu našega mesta se je odvijala prva bitka z velikimi močmi na Madžarskem, ki se ni končala s turško zmago. Audiovizualna sredstva digitalne mize (slike, zemljevidi, ilustracije, naracija) strokovno pa tudi na razumljiv način opišejo predhodna dejanja, potek in posledice. Tudi to postane za vsakega jasno, zakaj so poimenovali mirovno pogodbo v Vasváru, kot eno najbolj sramotno v madžarski zgodovini. Zainteresirani lahko izbirajo med različnimi točkami menija: z odgovori na kviz vprašanje lahko preverijo svoje znanje, se seznanijo s pojmi v zvezi z bitko in najpomembnejšimi osebnostmi, lahko prisluhnejo zvočni knjigi ki jo je napisal znamenit monoštrski pesnik Ferenc Csuk.

Digitalno mizo so leta 2015. posodobili s programom „Vojna steza”. V okviru tega obiskovalci se lahko vživljajo v dogodke bitke leta 1664 s pomočjo interaktivnega filma, v katerem nastopajo kot aktivni udeleženci bitke. Za spretnejše udeležence se na koncu izoblikuje skrivnostna igra. Narator igre je igralec Görög László. Program je izdelal eden najbolj znanih glasbenikov 90-ih let Pierrot, čigar ime ni znano samo v krogih lahke glasbe, toda tudi med izumitelji digitalnih iger.      

Razstavo o bitki in modernizacijo digitalne mize so dokončno izvršili leta 2017. V tem letu so končali animacijo bitke tudi v slovenskem in nemškem jeziku. Voditelji bitke so vidni na večjih slikah, zemljevidi od Géze Perjés, karščanska in turška vojaška oprema iz 17. stoletja in poročila iz tistih časov. Na tabelah se lahko prebere kratko spremno besedilo v treh jezikih (madžarsko, nemško, slovensko) in se na slikah vidita freske o bitki v cerkvah v Monoštru in Mogesdorfu.

Ogled digitalne mize je posebno priporočljivo za srednješolske dijake pri obravnavi podobnih vsebin in za študente z usmeritvijo zgodovine pri pripravi svojih referatov.