A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2019-ben benyújtott pályázat támogatást nyert. Ennek keretében az ipartörténeti kiállításhoz kapcsolódóan további interaktív elemek, három nyelvű leporelló és múzeumpedagógiai foglalkoztató munkafüzet készült.

NKA logo

 

Pályázati cél:

A szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény ipartörténeti kiállításának bővítése interaktív elemekkel, illetve a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok hagyományos megjelentetése a múzeumpedagógiai programhoz kapcsolódóan.

 

Jelen pályázatból az alábbi interaktív elemek valósultak meg:

 

1. Az ipartörténeti kiállításhoz interaktív elemek készültek: kirakós kocka és puzzle.

24 darabos kirakó kockán elevenítettük meg a négy egykori gyár jellegzetes képeit, eseményeit.

A hagyományos kirakós kockajáték elvén működő kirakó a felnőtt látogatók számára bevezető a kiállítás megtekintéséhez. Múzeumpedagógiai foglalkozásokon akár négy csoport is játszhat vele, 4 x 6 elemre bontva a kirakó játékot, természetesen a hozzá tartozó képekkel.

A hagyományos 6 oldalú kockával szemben ez öt fix oldalt tartalmaz, a hatodik üres oldal teszi lehetővé a képek cseréjét minden egyes alkalommal. A kockákhoz négy cserélhető képsorozat készült.

4 db kétoldalas puzzle is készült a kiállításhoz. A hagyományos puzzle játékkal szemben nehezített feladat a kétoldalas puzzle, így mindkét oldalán lévő kép-elemek kiválogatása nehezíti a feladat megoldását.

 

2. A kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai program megvalósításához foglalkoztató munkafüzet készült.

A munkafüzet a kiállított üzemekhez tartozó feladatokat tartalmazza 20 oldalon, illusztrációkkal. Ez a munkafüzet lehetőséget biztosít a múzeumpedagógiai foglalkozásokon az érdeklődő csoportoknak játékos formában megismerkedni a négy egykori szentgotthárdi gyár történetével, életével.

A munkafüzetben két különböző nehézségű feladatcsoporttal találkozhatnak a diákok, így különböző korosztályú gyerekek számára is megoldható és érdekes feladatokat jelent a munkafüzet.

 

3. Kiállítás ismertető leporelló készítése három nyelven az ipartörténeti kiállításhoz.

A pályázati program harmadik célja három nyelvű kiállítás ismertető leporelló készítése.

Mivel Szentgotthárd a hármas határ városa, ahol szlovén és német nemzetiség is él, valamint a szomszédos Szlovéniából és Ausztriából is érkeznek látogatók a múzeumba, fontosnak tartjuk, hogy a kiállítás ismertetője szlovén és német nyelven is elkészüljön a magyar mellett. A diákok számára – szlovén és német nyelvoktatás is zajlik az iskolákban, illetve kéttannyelvű iskolák is vannak a kistérségben – pedig nyelvgyakorlási lehetőséget is nyújt az ipartörténeti kiállítás szlovén és német nyelvű vezetője.

A kiállítás-ismertető leporellóban a négy egykori gyár (dohánygyár, óragyár, selyemgyár, kaszagyár) történetét ismerheti meg látogatóink.

Várjuk felnőtt és diák-látogatóinkat, hogy megismerjék Szentgotthárd egykori gyárainak történetét, hiszen az elmúlt század fordulóján a Hunyadi úti gyárfüzér tette városiassá a települést.

 

Kocka

Képkirakó kocka

 

Puzzle

Kirakós puzzle

 

Kiallitasreszlet

Kiállításrészlet

 

Termektablo

Kaszagyári terméktabló

 

Termektablo 2

Kaszagyári terméktabló, felül a két vívópengével

 

Vitualis kiallitas

Virtuális kiállítás

A szentgotthárdi csatakiállításhoz 2019-ben készült egy táblás társasjáték. Alapját Henrik Ottendorfnak a szentgotthárdi csatáról készült térképe adja, amelyet Montecuccoli keresztény fővezér parancsára készített a főhadiszállásuk közelében. Jelentőségét az adja, hogy mindmáig ez az egyetlen elsődleges forrás az 1664-es ütközetről. 

20191204 123213

 

Játékszabály

 

A játékot minden 10 év fölötti játékos kedvű gyereknek és felnőttnek ajánljuk!

 

A játékot 2-6 fő játszhatja, egy játékvezető irányítja. A játékosok egy-egy figurával haladnak a táblán. A dobások sorrendjét a játékvezető határozza meg az ülésrend alapján. A játékosok annyit lépnek előre, ahányat dobtak a dobókockával.

 

Ha színes mezőre lépnek, egy-egy kérdésre kell válaszolniuk.

 

A játék folyhat kezdő vagy haladó szinten. A kezdők játékában csak a zöld és sárga mező jelent akadályt, a haladó játékosoknak a piros mező is.

 

A zöld mezőre lépők villámkérdést kapnak a játékvezetőtől. Helyes válasz esetén 2-t lépnek előre, és kapnak egy történelmi személyt ábrázoló (joker) kártyát, amivel egy büntetést kiválthatnak. Rossz válasz esetén 2-t lépnek hátra.

 

A sárga mezőre lépők húznak egy kártyát az alapszintű kérdések közül. Helyes válasz esetén 3-at lépnek előre, rossz válasz esetén 3-at hátra.

 

A haladó játékosok a piros mezőre lépve az emelt kérdések közül húznak. A helyes válasz jutalma 5 lépés előre, a rossz válasz büntetése 5 lépés hátra.

 

Ha a rossz választ adó játékosnak van már jokerkártyája, a kártya szövegének hangos felolvasásával és leadásával a helyén marad.

    Az a játékos nyer, aki először bejut a célba.

muzeumpedagogiaMúzeumunk nagy szeretettel vár óvodás csoportokat, általános iskolák és középiskolák osztályait múzeumpedagógiai foglalkozásra és múzeumlátogatásra. A SI-HU határon átnyúló együttműködés keretében lezajlott "A Megélt táj" projekten keresztül múzeumpedagógiai helyiség kialakítására került sor intézményünk földszintjén, ahol a gyermekek játékosan, nyugodt környezetben tudnak megismerkedni a Rábavidék népi kultúrájával. A kiállítás anyagain kívül munkafüzeteink, számítógépes szoftvereink és egyéb játékaink is segítik elmélyíteni a gyerekek ismereteit. Múzeumunk kiválóan alkalmas az idegennyelvi-kompetenciák fejlesztésére, hiszen tárlóink kétnyelvűek (magyar és szlovén), valamint a számítógépes játékokon a magyar és a szlovén irodalmi nyelv mellett még a rábavidéki szlovén és a hetési magyar nyelvjárás szavai is elérhetőek. Eszközeink lehetőséget biztosítanak egyéni, páros és csoportmunkákra egyaránt.

Digitális terepasztalunk az 1664-es szentgotthárdi csatát mutatja be, amely az 1526-os mohácsi és az 1596-os mezőkeresztesi ütközet után a Kárpát-medence harmadik legnagyobb csatája volt a török korban.

muzeumped2A program részletesen, ugyanakkor az audiovizuális eszközöknek köszönhetően könnyen érthetően beszéli el a csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Kvízkérdés-blokk is tartozik a terepasztalon választható lehetőségekhez, továbbá a TUDÁSTÁR menüpontból tájékozódhatunk a csatához kapcsolódó fogalmakról, személyekről, helyekről és dátumokról. Negyedik funkcióban Csuk Ferenc helytörténész-költő szentgotthárdi csatáról szóló versének hangos-könyvét választhatják az érdeklődők. A terepasztal 2015-ben egy "HADIÖSVÉNY" programmal bővült, melyben egy interaktív film segítségével a diákok, mint aktív szereplőként vehetnek részt. A digitális terepasztal kiemelten ajánlott általános iskola felső osztályainak és középiskoláknak, a kapcsolódó anyagrész feldolgozásához!