20151117 102310 1"A megélt táj" szlovén-magyar projekt keretében 2015. november 17.-én múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk, ezúttal az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda első osztályának. Dr. Horváth Sándor és M. Kozár Mária néprajzkutatók vezetésével ismerhették meg a Vend-vidék népi emlékeit. A múzeumi tárlókban látható tárgyakat nagy érdeklődéssel szemlélték, és hallgatták a hozzájuk kapcsolódó magyarázatot. A gyerekek legérdekesebbnek a népi játékokat bemutató kiállítást találták. Szinte elképzelhetetlennek tűnt számukra, hogy nagyszüleik, dédnagyszüleik gyermekkorában milyen egyszerű játékok voltak, amiket nem a játékboltban vásároltak, hanem saját maguk készítettek el. Akkoriban a focilabdát a rongylabda, a Barbie-babát a rongybaba pótolta. Kéttannyelvű iskola lévén nem maradhatott el a kiállított tárgyak-játékok szlovén neveinek gyakorlása sem, továbbá a memóriakártyák és a projekthez kapcsolódó interaktív CD segítségével még a rábavidéki szlovén és a hetési magyar nyelvjárás szavaival is megismerkedhettek.