Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston pályázatának támogatásával készült el akatalogus borito Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény legújabb múzeumi katalógusa. Az intézmény kiállításairól a nyolcvanas évek közepén már született egy igényes összefoglaló, azonban az elmúlt évtized jelentős változásokat hozott a Pável Ágoston Múzeum életében: a "Megélt táj" SI-HU projekt keretében megújult a földszinti kiállítóterem, a pincehelyiségben látványraktár lett berendezve, új kiállításokat láthatók az emeleten. Ezért is tartottuk szükségesnek egy modern, a 21. század olvasói igényeit kielégítő múzeumi katalógus elkészítését.

A magyar, szlovén, német nyelven olvasható, fotókkal illusztrált füzetben olvashatnak a múzeum történetéről, a névadó Pável Ágostonról, öt állandó kiállításunkról (A Szentgotthárd környéki szlovének életmódja, A szentgotthárdi csata, A szentgotthárdi ipar a XIX-XX. század fordulóján, Gerencsérek, Látványraktár). A szerkesztés során gondoltunk Szentgotthárd történelme iránt érdeklődőkre is, röviden összefoglaltuk a ciszterek, az 1664-es szentgotthárdi csata, a Hunyadi úti gyárfüzér történetét. Szlovén bázismúzeumként a Szentgotthárd környéki szlovének élete is helyt kapott katalógusunkban.

A kiadványt Molnár Piroska szerkesztette, szlovén nyelvre Zakocs Martina, német nyelvre Gueth László fordította. A fotókat Tátrai István készítette. A múzeumi katalógus kiadója és a borító tervezője a Virtuart Kft