A Hunyadi út 6. szám alatti ún. „Stájer ház” épületének átalakításával – amely egykor a Kaszagyár osztrák munkatársainak szállása volt – 1983. április 29-én nyílt meg Szentgotthárdon a Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum. A múzeum létesítéséről 1982 szeptemberében született döntés a település alapításának 800. évfordulója és a városi rang elnyerése kapcsán. A szlovén nemzetiségű Gáspár Károly nyugalmazott általános iskolai igazgató még életében felajánlotta gyűjteményét egy Szentgotthárdon létesítendő múzeum számára. Pável Ágoston születésének 100. évfordulóján – 1986-ban – a múzeum felvette a vidék szülöttjének és kutatójának nevét.

A múzeumban öt állandó kiállítás látogatható:
- A Szentgotthárd környéki szlovének életmódja
- Gerencsérek
- A szentgotthárdi csata
- Látványraktár
- A szentgotthárdi ipar a XIX-XX. században

„A megélt táj” című múzeumpedagógiai projekt 2012-ben indult, mely főképp interaktív formában a gyermekeknek szól. Ehhez a programhoz külön segédeszközök is készültek: munkafüzet, memóriajátékok illetve számítógépes program.

2013. január 1-je óta az intézményt Szentgotthárd Város Önkormányzata tartja fenn. A gyűjtemény szlovén bázismúzeum, három állandó kiállítása a szlovén népi élethez kötődik. Két állandó kiállítása helytörténeti jelentőségű, az intézmény a Honismereti klubbal közösen végzett kutatómunkájának eredményeként jeleníti meg a szentgotthárdi csata eseményeit, illetve emléket állít Szentgotthárd négy egykori gyárának.

Az állandó kiállítások mellett évente időszaki kiállításokat is rendez a múzeum. 2013-ban a ciszterekről, 2014-ben a szentgotthárdi csatáról, 2015-ben a Selyemgyárról, 2016-ban Pável Ágostonról, 2017-ben Brenner Jánosról, 2018-ban dr. Vargha Gáborról készült időszaki kiállítás.