20191015 104128A múlt század elején is adományozott Szentgotthárd díszpolgári címet arra éremes polgárainak. 1900-1945 között négy ilyen címről van tudomásunk. Bár egyikük sem a város szülötte, tevékenységükkel igyekeztek Szentgotthárd fejlődését elősegíteni, városias jellegét megőrizni. Gróf Apponyi Albert, Bujatti Herman, dr. Kiss Elemér, Vajda Ödön mind-mind érdemesek voltak e rangos cím elnyerésére. Bár Széll Kálmánt a mostani ismereteink szerint nem iktatták a XX. század első felében városunk díszpolgárai közé, Szentgotthárd mai arculatának kialakulásában játszott szerepét nézve helyénvalónak tartottuk, hogy a volt miniszterelnök munkássága is a kiállításban szerepeljen. Gróf Apponyi Albertet joggal nevezték a XX. század legnagyobb magyarjának, hiszen minden eszközzel igyekezett megakadályozni a trianoni katasztrófát. Széles nyelvtudását kihasználva próbálta az antant döntéshozóit meggyőzni a tervezett békediktátum igazságtalanságáról. Bujatti Herman amellett, hogy a Selyemgyár egyik alapítója volt, az első világháború 20191015 104036idején hadikórházat hozott létre a sérültek megsegítésére. Dr. Kiss Elemér főszolgabírói feladata mellett a Vöröskeresztben is tevékenyen részt vett, valamint közvetve megakadályozta a gimnázium 1924-es bezárását. Vajda Ödön ciszter apátként nagy gondot fordított a szentgotthárd környéki templomok rendben tartására, tevékenyen támogatta a reálgimnázium alapítását, az elemi iskola bővítését.